Số Liệu Tu Luyện Hệ Thống

Số Liệu Tu Luyện Hệ Thống

Số Liệu Tu Luyện Hệ Thống Review Rating: 8.0 out of 10 based on 122 reviews.

Gia Cát Tường vốn là Tu La tông dự bị đệ tử, vì lĩnh ngộ kình khí, trở thành Tu La Tông Chính thức đệ tử mà nỗ lực.

Một lần ngẫu nhiên cơ hội, để hắn đạt được siêu cấp trò chơi hệ thống "Pháp bảo" .

Pháp bảo này ở tay, theo Gia Cát Tường thực lực tăng lên, các loại thần kỳ công năng cũng nhất nhất vạch trần.

Nhân vật trang bị , EXP hệ thống, điểm skill, trữ vật không gian, nhiệm vụ hệ thống, bản đồ khu vực, sinh hoạt skill...

Mà lại nhìn hắn dựa vào trong tay trò chơi hệ thống, làm sao một bước lên trời, vang danh thiên hạ...

Danh sách chương Số Liệu Tu Luyện Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Minh Luong28 Tháng ba, 2020 21:36
sơ khuyy môn kính, giá Kinh tựu thực, dung hội quán thông, lô hoả thuần thanh
Avatar
Dai Cao Pham08 Tháng bảy, 2020 02:13
nvp cảnh giới tăng nhanh đến mức vô lí
BÌNH LUẬN FACEBOOK