Từ Sa Mạc Bắt Đầu Xây Một Tòa Thành

Từ Sa Mạc Bắt Đầu Xây Một Tòa Thành

Từ Sa Mạc Bắt Đầu Xây Một Tòa Thành Review Rating: 0.0 out of 10 based on 633 reviews.

Mỗi gia tăng một người đi đường fan có thể có được một cái ngàn khối, gia tăng một cái tử trung fan thì có thể được 1 vạn tệ? Đi tới thế giới song song, bị công ty kinh doanh dùng để bác con mắt Luyện Tập Sinh Ngô Song lấy được một cái fan hệ thống.Vì vậy, nghịch tập không còn là Truyền Thuyết!Tham gia một lần hoang dã cầu sinh, liền đem hoang mạc đánh tạo thành một toà siêu thành thị cấp một!Thử hỏi, còn có ai?// Main sinh tồn trong hoang mạc, sau đó kế hoạch là xây dựng 1 thành phố trong sa mạc, thu mua công ty, truyền bá văn hóa các kiểu

truyện đang ra ~600c

Danh sách chương Từ Sa Mạc Bắt Đầu Xây Một Tòa Thành

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Đạt nguyễn01 Tháng một, 2021 03:31
...
Avatar
Anh Dung Nguyen04 Tháng một, 2021 22:24
.
Avatar
Triệu Ngọc06 Tháng một, 2021 20:10
lịch ra chương như nào ad nhỉ???
Avatar
Phong Nguyễn07 Tháng một, 2021 17:21
Good
Avatar
Hoang Nguyenanh10 Tháng một, 2021 12:47
..
Avatar
Guen Trung12 Tháng một, 2021 01:31
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
BÌNH LUẬN FACEBOOK