Siêu Thần Thời Đại Của Ta

Siêu Thần Thời Đại Của Ta

Siêu Thần Thời Đại Của Ta Review Rating: 0.0 out of 10 based on 9 reviews.

Lịch sử thời không giao thoa, là quá khứ hay là tương lai?Thế giới cuối cùng, có tồn tại hay không chung cực?Khi mở ra thân thể tiềm năng gông xiềng, quang minh cùng hắc ám nguyên lực thống nhất, có thể hay không bao trùm Thần Minh?Biến mất lịch sử trống không, ai đang tìm kiếm chân tướng?Dưới đêm tối ửng đỏ kia, là ai tại viết minh văn ngữ điệu?Đây là một thế giới quỷ bí thay nhau nổi lên: Nguyên lực sứ giả, ma chủng sinh vật, Thiên Diễn sư, Ma Binh, danh thương... Siêu phàm lực lượng tầng tầng lớp lớp.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Chính Nguyễn19 Tháng mười, 2020 12:21
BÌNH LUẬN FACEBOOK