Siêu Năng Hữu Thủ

Siêu Năng Hữu Thủ

Siêu Năng Hữu Thủ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 43 reviews.

Một lần bất ngờ điện giật, để xấu tiểu tử Giang Hạo có siêu năng tay phải năng lực. Nghĩ thấu coi mỹ nữ sao, chỉ cần thông qua chất dẫn kết nối, là có thể thành công nhìn xuyên. Muốn giám định bảo vật sao, tay phải một màn, vàng ròng bạc trắng, cái gì đều tránh không khỏi pháp nhãn của hắn. Tối khiến Giang Hạo sướng vãi chính là, này bất ngờ lấy được siêu năng tay phải, lại còn như là trong game đạo cụ như thế, có thể thông qua độ thành thạo tăng cường năng lực mới. Vì để cho tay phải trở nên càng mạnh hơn, mỹ nữ. . .

Danh sách chương Siêu Năng Hữu Thủ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK