Siêu Cường Đánh Cắp

Siêu Cường Đánh Cắp

Siêu Cường Đánh Cắp Review Rating: 9.0 out of 10 based on 3 reviews.

Của ngươi chính là của ta, của ta vẫn là của ta, tóm lại đều là của ta.Cái gì? Ngươi trời sinh thần lực, không cần tu luyện là có thể hoành hành ngang ngược? Của ta.Cái gì? Ngươi có thần cấp bí pháp, vượt cấp khiêu chiến không phải mộng? Của ta.Cái gì? Ngươi là có được thần cách thần? Thực hảo, ngươi thần cách là của ta, di? Ngọa tào, đây là? Sáng Thế Thần tiểu nội nội?

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK