Siêu Cấp Hệ Thống

Siêu Cấp Hệ Thống

Siêu Cấp Hệ Thống Review Rating: 8.0 out of 10 based on 49 reviews.

Siêu Cấp Hacker Nhạc Phong trong khi chấp hành nhiệm vụ thì trọng sanh, nhưng lại phát hiện chính mình trở thành người thực vật.

Bất quá, hắn tìm được một loại phương pháp khống chế thân thể mới. Tại trong não của mình chế tạo một cái siêu cấp hệ thống!!! Muốn có ký ức không? -- Xếp đặt một cái văn kiện hệ thống, sau đó cách thức hóa. Đại não muốn khống chế hai tay? -- biên một trình khu động khống chế tay. Thân thể là ổ cứng, thần kinh xung mạch là số liệu, trí nhớ là trạng thái của số liệu

Danh sách chương Siêu Cấp Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK