Sát Thần Hội

Sát Thần Hội

Sát Thần Hội Review Rating: 10.0 out of 10 based on 4 reviews.

Đáng lẻ truyện này tên là Đại Thế Giới. Nhưng vì trùng tên nên đổi thành Sát Thần Hội.

Đại Thánh hi sinh bản thể của mình cứu vạn vật sinh linh, do thiên hủy diệt... Thiên lại tạo ra Đại Thế giới, hắn muốn làm gì.. Đại Thế Giới là nơi sát nhập các thế giới trong vô hạn vũ trụ lại với nhau, nói đúng hơn là đó là một thế giới sẽ không có giới hạn về kích cở, giống loài, kiến thức, sức mạnh... Thiên chỉ có một yêu càu nho nhỏ, ai đủ mạnh thì hãy đến giết hắn...

p/s: Ae thông cảm nếu tháy truyện này vô lí, vì nó đúng là vô lí thật. Hồi còn nhỏ mình bị chứng khó ngủ, nên nằm suy nghĩ ra các nhân vật có sức mạnh siêu nhiên, từ Ben 10, Dragon Ball, Super Sentai, Kamen Rider, có cả anime chiến đấu, Maver, DC... Truyện này là tại hạ góp nhặt các ký ức từ bé mà tạo ra, mong anh em thông cảm, nếu anh em thấy hay thì tại hạ cảm kích rất nhiều

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK