Sáng Thế Chí Tôn

Sáng Thế Chí Tôn

Sáng Thế Chí Tôn Review Rating: 7.0 out of 10 based on 31 reviews.

Một cục gạch có thể hiện ra thần phật, nửa câu kinh văn có thể hàng phục thánh hầu, xuyên qua thiên địa bám thân trở thành Hồng Vũ.

Hoàng Triều, Thần Ma, hào cường tranh hùng, giảo chạy bằng khí vân.

Ngẩng đầu vọng tinh hỏi nguyệt, vùng thế giới này ai là Chí Tôn?

Một cái từ Địa cầu xuyên qua mà đến trạch nam, tay cầm cấm vật mở hai mắt ra nháy mắt! Truyền thuyết bắt đầu từ đó...

Danh sách chương Sáng Thế Chí Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK