Quyền Thuật Giả

Quyền Thuật Giả

Quyền Thuật Giả Review Rating: 3.0 out of 10 based on 10 reviews.

Quyền thuật lý lẽ, cương mãnh thuật. Mấy bên trong có thuật, thuật bên trong nắm chắc.

Quyền thuật giả, lấy song quyền lực lượng, đánh ra một mảnh cường giả bầu trời.

... ... ... ... ...

Cường giả, không phải nhất định phải đánh bại tất cả mọi người, để chứng minh chính mình là một cường giả.

Chỉ cần, hắn sẽ không để cho bên cạnh hắn quan tâm hắn người, lo lắng cho hắn vì hắn rơi lệ, đã đủ...

Danh sách chương Quyền Thuật Giả

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK