Quyền Tài

Quyền Tài

Quyền Tài Review Rating: 7.0 out of 10 based on 68 reviews.

Trong cuộc đời ai mà chẳng có những lúc hối tiếc, ai mà chẳng có những lúc ước gì... giá mà...

Đáng tiếc thay, cuộc đời lại không có bán thuốc hối hận.

Nhưng... nếu như ta có thể quay trở lại một phút thì sao, một phút tức là sáu mươi giây đó. Có biết bao nhiêu chuyện ta có thể làm lại trong sáu mươi giây đó.

Vậy chúng ta có thể thay đổi được gì?

Đổng Học Bân nói, nếu tôi có thể quay trở lại sáu mươi giây, tôi sẽ vào Bộ Chính trị Trung Ương...

Có nổ quá không? Mời bạn theo dõi sẽ rõ...

Danh sách chương Quyền Tài

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK