Quyền Lực Tuyệt Đối

Quyền Lực Tuyệt Đối

Quyền Lực Tuyệt Đối Review Rating: 8.0 out of 10 based on 10 reviews.

Ai nói quan trường không anh hùng? Ai nói con đường làm quan không hào kiệt?

Một vị thực chất bên trong đầu chảy xuôi theo chủ nghĩa anh hùng huyết dịch đích nam nhân, nhất định tại chú ý ẩn dật đích quan trường nhấc lên một hồi bão tố.

Cao điệu làm người, cao điệu làm quan!

Nếu như hắn bỗng nhiên ít xuất hiện rồi, thỉnh không muốn hoài nghi, đó là chính đang chuẩn bị ăn lão hổ.

Thỉnh nhận thức chuẩn rơi xuống nhãn hiệu —— nhiệt huyết quan trường! Kích tình bành trướng!

Danh sách chương Quyền Lực Tuyệt Đối

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tran Tiep17 Tháng tám, 2019 17:37
đây nhé
BÌNH LUẬN FACEBOOK