Phù Phong Ca

Phù Phong Ca

Phù Phong Ca Review Rating: 9.0 out of 10 based on 458 reviews.

Tây Tấn mạt năm, tám vương chi loạn phương tức, Ngũ Hồ loạn hoa tương khởi, Trung Hoa năm ngàn niên lịch sử thượng hắc ám nhất đích niên đại sắp sửa đi đến.

Một cái người tuổi trẻ xuyên việt đến cái này thời đại, hắn hội triển khai dạng gì rộng lớn mạnh mẽ đích nhân sinh?

Đi gia nhật đã xa, an biết tồn cùng vong? Ta muốn cạnh này khúc, này khúc bi lại trường!

Danh sách chương Phù Phong Ca

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK