Phong Lôi Cửu Châu

Phong Lôi Cửu Châu

Phong Lôi Cửu Châu Review Rating: 4.0 out of 10 based on 64 reviews.

Nhân vật chính luyện tập công pháp, tượng hình quyền, Phi Linh kiếm pháp, chân công Thế Vân Tung, Thiên Huyền thần chưởng, Âm Dương kiếm khí quyết, Huyết Hải đại ma công, Bạch Cốt Ma Công, Luân Hồi ma công, Hỗn Loạn Ma Công, Bát Cửu Huyền Công, Cửu Bá Long Quyền.

Quyển sách rất nhiệt huyết! Quyển sách chính là Sảng Văn! Thích xem Sảng Văn bằng hữu tin tưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng.

Hoan nghênh mọi người theo ta tiến vào tràn ngập tuyệt thế công pháp, phi kiếm, pháp bảo thế giới!

Nghe vũ sánh vai tu thần kỹ, nhà tranh gắn bó luyện kỳ công.

Danh sách chương Phong Lôi Cửu Châu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK