Phi Thiên Tiềm Long

Phi Thiên Tiềm Long

Phi Thiên Tiềm Long Review Rating: 8.0 out of 10 based on 70 reviews.

Thiên Lôi rơi xuống, Thần Long ra, Phong vân biến!

Hoa Hạ đỉnh cấp đặc công Trọng sinh dị giới - Thiên Long đại lục, mà lại xem Long đến truyền nhân dựa vào Hoa Hạ tuyệt thế võ học cùng đạo thuật trên phiến đại lục này nhấc lên như thế nào đến sóng gió .

Luyện đan, luyện khí, ngự thú đồng dạng cũng không ít hơn, còn có mỹ nữ yêu anh hùng!

Danh sách chương Phi Thiên Tiềm Long

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK