Nữ Tổng Giám Đốc Thiếp Thân Binh Vương

Nữ Tổng Giám Đốc Thiếp Thân Binh Vương

Nữ Tổng Giám Đốc Thiếp Thân Binh Vương Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Hắn là Hoa Hạ siêu cấp binh vương, càng làm cho tất cả thế lực sợ hãi "Chiến Long" lão đại.

Hắn trở lại đô thị, dạo chơi nhân gian. Bên người tụ tập nữ thần cấp mỹ nữ lão bà, bạo lực cảnh hoa, thục mỹ chủ nhiệm phòng làm việc, thanh nhã đại học đạo sư, Thanh Thuần nhỏ thư ký, lãnh diễm hắc đạo mỹ nữ chờ một loạt các loại cực phẩm mỹ nữ. Chỗ chết người nhất chính là mỗi trên người một nữ nhân đều mang một đống không vung được phiền phức.

Danh sách chương Nữ Tổng Giám Đốc Thiếp Thân Binh Vương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK