Nhân Thần

Nhân Thần

Nhân Thần Review Rating: 4.0 out of 10 based on 26 reviews.

Thư sinh gặp hồ tiên, cơm dẻo lại thêm thịt, mời ngài nếm ngay khi còn đang nóng. Tranh lấy hương hỏa thế gian, thụ ấn phong thần, múa bút luận năm tháng.

Thế giới này vốn không có thần, nhưng được nhiều người bái thì thành thần thôi. Từ người đến thần, cầm kiếm mà đi!........

Danh sách chương Nhân Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK