Ngự Vũ Thành Thánh

Ngự Vũ Thành Thánh

Ngự Vũ Thành Thánh Review Rating: 8.0 out of 10 based on 690 reviews.

Ngự Vũ Thành Thánh giới thiệu tóm tắt lúc đó mất đi vốn có ý nghĩa, Bách Thú hủ hóa xương vì là đại địa mảnh vụn. Yêu tộc, hồn tộc, thất lạc Thần tộc, vạn tộc đua tiếng xu thế bên dưới, giết chóc mất khống chế. Thô bạo khí lan tràn Thần Châu, nguyên linh khí biến mất hầu như không còn...Thiếu niên Mộc Dương từ nghịch cảnh bên trong quật khởi, lấy Võ Nhập đạo, nghịch chuyển cải mệnh. Dùng hắn bất khuất thiết cốt xông ra thuộc về mình thiên đạo, dùng bạch cốt âm u máu tươi nhuộm đẫm, lát thành một cái hướng đi chí cường thánh giả đại đạo.Khí linh tu võ đạo, đúc ra thật anh hào. Đãng kiếm phá cửu tiêu, ngự vũ chứng thiên đạo!

Danh sách chương Ngự Vũ Thành Thánh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK