Ngự Thú Chư Thiên

Ngự Thú Chư Thiên

Ngự Thú Chư Thiên Review Rating: 0.0 out of 10 based on 446 reviews.

Trong động kim xà sinh hai cánh, trong bầu nhật nguyệt chiếu đại thiên.Long Quy gánh vác ngàn trượng núi, ba tấc cóc có dũng khí thôn thiên.Quyển sách này nói chính là một cái Ngự Thú Tông đệ tử quật khởi lịch trình, ngàn loại yêu thú, mọi loại thần thông, thế giới vô số, đại đạo vô tận.Ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy cưỡi phương tây Cự Long, khống chế lấy Behemoth cự thú Ngự Thú Tông đệ tử, cũng có thể nhìn thấy điều khiển Kim Giáp Thi cùng Phi Thiên Dạ Xoa cùng Vong Linh pháp sư đấu pháp Đạo Môn truyền nhân, từng cái thế giới, sẽ từ từ để lộ thần bí khăn che mặt, lộ ra nàng xinh đẹp. . .( Có hơi lệch số chương tí do tác gõ nhưng nội dung đều ổn nhé , truyện đã bằng tác )

Danh sách chương Ngự Thú Chư Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lone One03 Tháng mười hai, 2020 11:00
.
Avatar
Lone One03 Tháng mười hai, 2020 11:01
ai đọc rồi xin ý kiến đi nào
Avatar
Mai7 Hanh04 Tháng mười hai, 2020 17:24
truyện sao ?
Avatar
Mai7 Hanh04 Tháng mười hai, 2020 17:24
hay ko ?
Avatar
Khoa Phạm05 Tháng mười hai, 2020 18:40
xin ý kiến các bác đọc trước
Avatar
Tuyen Truong06 Tháng mười hai, 2020 13:14
truyện chủ yếu bồi dưỡng thú , nhẹ nhàng không đánh mặt, tình tiết chậm
BÌNH LUẬN FACEBOOK