Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 185 reviews.

Một cỗ di thể vạn năm nữ tính trông rất sống động, một gã cuồng nhân Địa Cầu truy cầu trường sinh bất tử, đúc thành một cái tràn ngập giết chóc, kiều diễm, kinh tâm động phách Bất Hủ truyền thuyết! Mà lại xem thiếu niên Trần Hạo, dương mi kiếm ra khỏi vỏ —— huy kiếm Dị Giới!
 
P/S: Một tác phẩm mới của lão Mây Mưa, tác giả của 2 bộ Dị Giới Cửu Tử Thần Công và Huyền Thiên Tà Tôn

Danh sách chương Ngạo Thiên Cuồng Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nguyễn cao duy minh20 Tháng chín, 2020 12:25
Vợ : Đạm Đài Liên --- Trần Tiểu Thanh --- Nguyễn Thanh Lan --- Lãnh Ngưng Nhạc --- Lãnh Ngưng Hoan --- Tiêu Mai --- Lưu Thiên --- Vạn Nghi Thủy --- Diệu Huyên --- Trần Tuyết --- Hồ Mị Nương --- Trần Yến --- Long Đình --- Hạ U U --- Bách Lý Ngưng Băng --- Tiết Phỉ Yên --- Lưu Huệ --- Hách Liên Vũ Tử --- Tư Tuyền --- Diệp Tuyền --- Dương Liễu Nghiên. Chưa rõ : Nhược Lan, Nhược Tiên Hệ Thống : 1-Hậu Thiên : -Võ Giả :......................-Ý Giả : 1.1-Võ Đồ ...................1.1-Ý Đồ 1.2-Võ Sinh ................1.2-Ý Sinh 1.3-Võ Sĩ ....................1.3-Ý Sĩ 1.4-Võ Sư ...................1.4-Ý Sư 1.5-Võ Hoàng .............1.5-Ý Hoàng 1.6-Võ Đế ...................1.6-Ý Đế 1.7-Võ Tông ...............1.7-Ý Tông 2-Tiên Thiên : 2.1-Võ Thánh .............2.1-Ý Thánh 2.2-Võ Thần ...............2.2-Ý Thần (Mỗi cấp : Nhất Phẩm -> Cửu Phẩm) 3-Kim Đan : 4-Nguyên Anh : 5-Hoá Thân (Xuất Khiếu) : 6-Nguyên Thần : 7-Tạo Hoá : (Mỗi cấp : sơ kỳ -> trung kỳ -> hậu kỳ -> đỉnh phong -> nửa bước) 8-Nhân Tiên : 9-Địa Tiên : 10-Thiên Tiên : 11-Đại La Kim Tiên : 12-Hồng Mông Chí Tôn : (Mỗi cấp : sơ kỳ -> trung kỳ -> hậu kỳ -> đỉnh phong --- đại viên mãn) 13-Trảm Đạo Chân Tiên : Nhất trọng -> cửu trọng 14-Chân Tiên Vương 15-Tiên Đế.
Avatar
nguyễn cao duy minh20 Tháng chín, 2020 12:26
Hách Liên Vũ Tử --- Tư Tuyền --- Diệp Tuyền --- Dương Liễu Nghiên. Chưa rõ : Nhược Lan, Nhược Tiên Hệ Thống : 1-Hậu Thiên : -Võ Giả :......................-Ý Giả : 1.1-Võ Đồ ...................1.1-Ý Đồ 1.2-Võ Sinh ................1.2-Ý Sinh 1.3-Võ Sĩ ....................1.3-Ý Sĩ 1.4-Võ Sư ...................1.4-Ý Sư 1.5-Võ Hoàng .............1.5-Ý Hoàng 1.6-Võ Đế ...................1.6-Ý Đế 1.7-Võ Tông ...............1.7-Ý Tông 2-Tiên Thiên : 2.1-Võ Thánh .............2.1-Ý Thánh 2.2-Võ Thần ...............2.2-Ý Thần
Avatar
nguyễn cao duy minh20 Tháng chín, 2020 12:27
(Mỗi cấp : Nhất Phẩm -> Cửu Phẩm) 3-Kim Đan : 4-Nguyên Anh : 5-Hoá Thân (Xuất Khiếu) : 6-Nguyên Thần : 7-Tạo Hoá : (Mỗi cấp : sơ kỳ -> trung kỳ -> hậu kỳ -> đỉnh phong -> nửa bước) 8-Nhân Tiên : 9-Địa Tiên : 10-Thiên Tiên : 11-Đại La Kim Tiên : 12-Hồng Mông Chí Tôn : (Mỗi cấp : sơ kỳ -> trung kỳ -> hậu kỳ -> đỉnh phong --- đại viên mãn) 13-Trảm Đạo Chân Tiên : Nhất trọng -> cửu trọng 14-Chân Tiên Vương 15-Tiên Đế.
BÌNH LUẬN FACEBOOK