Ngạo Kiếm Man Hoang

Ngạo Kiếm Man Hoang

Ngạo Kiếm Man Hoang Review Rating: 8.0 out of 10 based on 71 reviews.

Luyện Lực người khổ, Luyện Khí người tịch, Luyện Thần người nên trường thọ, đại thành người vạn năm Bất Diệt. Đang ở Thái A Môn tầng dưới chót nhất Lý Viêm khổ tu bảy tái, cuối cùng nhất phi trùng thiên, tại thần bí xương ngón tay dẫn dắt xuống, lần lượt quang quái ly kỳ thế giới giương hiện ở trước mặt của hắn, ỷ vào trong tay, Ngạo Kiếm Man Hoang.


P/s: 1 bộ xuyên việt đáng đọc

Danh sách chương Ngạo Kiếm Man Hoang

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK