Ngã Đích Thần Minh Dữ Giáo Đình

Ngã Đích Thần Minh Dữ Giáo Đình

Ngã Đích Thần Minh Dữ Giáo Đình Review Rating: 6.0 out of 10 based on 2 reviews.

Song For The Lord

( ca ngợi chúa của ta )

I will put dedicated to my Lord

( ta đem toàn tâm hiến cho chúa của ta )

I am the Pope !

( ta là giáo hoàng ! )

I will let my Lord I glory thịnks all over the world .

( ta chắc chắn để cho ta chủ vinh quang soi sáng toàn bộ thế giới ! )

Một đời giáo hoàng bắt đầu từ con số không , thiết huyết chinh chiến dị thế , chế tạo chí cao thần giáo !

Danh sách chương Ngã Đích Thần Minh Dữ Giáo Đình

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK