Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai

Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai

Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai Review Rating: 9.0 out of 10 based on 4 reviews.

Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai giới thiệu tóm tắt: kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. . . .Khói lửa nổi lên bốn phía, lưu dân khắp nơi, cường địch xâm nhập. . .Những thứ này đều là Minh mạt chân thật nhất khắc hoạ. . .Mà ngay ở Minh mạt Sùng Trinh hai năm Thất Nguyệt, Hậu Kim binh phạm tuân hóa vào lúc này. Hiện đại bộ đội đặc chủng Vệ Chinh bất ngờ đi tới nơi này cái bấp bênh thế giới, trở thành tuân hóa cảnh bên trong một liền cơm đều ăn không đủ no thổ phỉ đầu lĩnh. . . .

PS: Cảnh báo truyện khá yy,ko dành cho những ai thích suy luận logic hợp lý

Danh sách chương Ngã Đích Minh Mạt Sinh Nhai

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK