Muôn Đời Vĩnh Hằng

Muôn Đời Vĩnh Hằng

Muôn Đời Vĩnh Hằng Review Rating: 7.0 out of 10 based on 8 reviews.

Thế gia mọc lên san sát như rừng, tông môn ngàn vạn, Vô Địch hoàng triều.

Kinh Thập Phương, hào phú đại tộc nô bộc thân phận, lại hoài cường giả chi tâm, mộ hổ chí hướng, theo một cái hèn mọn như cỏ cây sinh linh, đi về hướng chí cao đỉnh phong.

Trường Sinh chi lộ, có tiến không lui ! Hết thảy tu luyện bình cảnh, ta tự một quyền oanh phá...!

Bất Tử chỉ là bắt đầu, vĩnh hằng mới là mục tiêu.

Danh sách chương Muôn Đời Vĩnh Hằng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK