Một Quẻ Vấn Thiên

Một Quẻ Vấn Thiên

Một Quẻ Vấn Thiên Review Rating: 8.0 out of 10 based on 119 reviews.

****** Tác giả bộ " Ta xem bói bằng webchat"

****** Dòng văn làm thầy bói.Trường Lăng Nhai vừa cứng lại thẳng, bên trong cất giấu rất nhiều thú vị sự tình, thú vị người.Nói ví dụ cái này bánh bao quán bên cạnh liền có một cái toán mệnh quán nhỏ, sạp hàng bày biện ba cái đồng tiền, đứng thẳng một câu."Ném tiền hỏi đường, biết rõ Thiên Cơ "Mạc Trầm ngày nào mở to mắt phát hiện mình đi vào một mảnh thần kỳ đất đai, trong đầu của hắn nhiều một trương màu nâu vàng đồng giấy.Hắn thần thức bám vào tại người nào trên thân, người kia tu vi, khí vận, hung cát, thân phận bối cảnh liền sẽ dần dần hiện lên ở não hải đồng trên giấy.Từ đó, hắn liền một chân bước vào cái này đặc sắc rực rỡ thế giới!P/s: Hố.

Danh sách chương Một Quẻ Vấn Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK