Miểu Sát

Miểu Sát

Miểu Sát Review Rating: 8.0 out of 10 based on 20 reviews.

Vào khoảnh khắc linh hồn thức tỉnh, một thế giới mới liền hiện ra ở trước mắt... Đây là một thế giới xa lạ - một thế giới của phù chú!

Vô số Bí cảnh, vô số phù thú... Thậm chí còn có thế giới phù chú càng cao cấp hơn. Quách Thập Nhị giống như là lính quèn qua sông, miểu sát bất kỳ kẻ địch nào ngăn cản mình sinh tồn!
 
Hắn cần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, cần phải tìm kiếm phù chú mạnh mẽ hơn. Khi hắn đứng trên đỉnh của thế giới phù chú, hắn còn có thể tiếp tục đi tới không?

Danh sách chương Miểu Sát

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK