Mạt Thế Du Hí Tràng

Mạt Thế Du Hí Tràng

Mạt Thế Du Hí Tràng Review Rating: 9.0 out of 10 based on 48 reviews.

Tận thế hàng lâm, toàn cầu trò chơi hóa!

Biến dị quái, sinh hóa thú, tiền sử cự thú, dị giới ác ma... Các loại siêu cấp sinh vật mang tất cả Địa cầu. Muốn sống sót, mượn khởi vũ khí đi thăng cấp, đi thu hoạch trang bị a!

Mở ra che dấu kỹ năng "Ta là người tốt "

Kỹ năng giới thiệu: "Người tốt" kích hoạt sau đích ba phút ở trong, chủ kí sinh nhân phẩm giá trị toàn bộ đầy!

100% bạo kích, 100% cao cấp trang bị tỉ lệ rơi đồ...

Nương tựa theo cái này siêu cấp thần kỹ, Hạo Nhân tại tận thế trung đã bắt đầu một đoạn nghịch thiên chi lộ...

Danh sách chương Mạt Thế Du Hí Tràng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
King Boy15 Tháng một, 2021 23:20
.
BÌNH LUẬN FACEBOOK