Marvel Chi Siêu Cấp Đặc Công

Marvel Chi Siêu Cấp Đặc Công

Marvel Chi Siêu Cấp Đặc Công Review Rating: 8.0 out of 10 based on 7 reviews.

Xuyên qua MarvelCó hệ thống phụ trợĐể truyền thuyết chiếu rọi tên taThành lập thế lực

Main thuộc dạng kiểu suy nghĩ xong mới làmPs: do truyện mới viết nên nhiều khi sẽ không hay cho lắm

có ý kiến đóng góp hay ý tưởng gì hay thì có thể comment để ta sửa đổi

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK