Man Tôn

Man Tôn

Man Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 21 reviews.

Thế gia hoành hành, tông môn mọc lên san sát như rừng, Thần Châu đại lục tài nguyên bị chia cắt không còn một mảnh.
 
Không có tài nguyên như thế nào tu luyện?
 
Đoạt!
 
Không có đoạt không đến đồ vật, chỉ có không cố gắng bọn cướp! Võ đạo chi lộ, quyết không lui về phía sau!
 
Đây là Hắc Phong trại đại thiếu gia Hạ Lâm hô lên lời nói hùng hồn.

Danh sách chương Man Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK