Ma Triều Bắt Đầu

Ma Triều Bắt Đầu

Ma Triều Bắt Đầu Review Rating: 10.0 out of 10 based on 1 reviews.

Ma triều vận động lúc đó, hắn ở thiên phú dưới sự chỉ dẫn ngoài ý muốn bước vào Mộng Trung Thế Giới .Sương mù nồng nặc, mộng cảnh cùng hiện thực trong lúc đó rốt cuộc tồn tại như thế nào liên hệ ?Hai cái thế giới xuyên toa, đến tột cùng lại sẽ va chạm ra như thế nào tia lửa ?Đối với người yếu mà nói, đây là Mạt Nhật vậy tuyệt vọng thời đại, đối với cường giả mà nói, đây là thần thoại khởi nguyên một dạng rộng lớn mạnh mẽ hành trình khai đoan .Có người nói hắn là thời đại con cưng, vận mạng sủng nhi, có thể chỉ có hắn hiểu được, hắn chung quy chỉ là thời đại này, một cái giãy dụa cầu sinh phù du .ps: Bản thân tôn trọng thiết định lưu, ngụy khoa học, kỳ thực nói trắng ra tựu là thế nào cũng phải tự bào chữa Hàaa...!cvt p/s : Con mọe nó thằng tác giả , mấy chương đầu đọc ko hiểu gì hết

Danh sách chương Ma Triều Bắt Đầu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK