Ma Tôn

Ma Tôn

Ma Tôn Review Rating: 7.0 out of 10 based on 27 reviews.

Một tháng trước, Khương Ngọc chỉ là địa cầu bên trên một cái bình thường thất nghiệp thanh niên. Một tuần lễ trước, Khương Ngọc thành thế giới khác một người rễ cỏ bình dân.
 
Hôm nay, một cái lão gia gia lại đột nhiên chạy tới trước mặt của hắn nói với hắn cái gì:
 
"Ngoại công của ngươi là ma giáo giáo chủ!"
"Ông ngoại ngươi bị người hại chết."
"Người nọ cũng tới giết ngươi..."
 
"Ngươi nhất định phải đoạt lại giáo chủ vị, vì ông ngoại ngươi báo thù a...!" Lão gia gia ngửa đầu làm triển vọng tương lai hình dáng: "Thuận tiện lại đem Ma giáo sự nghiệp vĩ đại cường tráng lớn hơn một chút..."

Danh sách chương Ma Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK