Ma thú lãnh chúa

Ma thú lãnh chúa

Ma thú lãnh chúa Review Rating: 10.0 out of 10 based on 1 reviews.

Bạn đang đọc truyện Ma thú lãnh chúa của tác giả Cao Pha . Vô ý tìm được một cái vu tháp từ cổ mộ vạn năm tại Miêu Cương, Dương Lăng xuyên qua không gian đến một thế giới khác. Kẻ khác chỉ có thể gọi về một hai thú, nhưng Dương Lăng bằng vào Vu thuật mạnh mẽ lại có khả năng thuần hóa hàng vạn ma thú tạo thành cả ma thú quân đoàn..

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK