Ma Đồng Tu La

Ma Đồng Tu La

Ma Đồng Tu La Review Rating: 7.0 out of 10 based on 14 reviews.

Huyết ngục thế giới, chư cường cũng lên, huyết thần chấp chưởng.

Thánh tộc Hoa Hạ, Thiên Thần tề tụ, muôn đời Bất Hủ.

Hết thảy, theo thiếu niên mang theo linh thú khí quan, bước vào huyết ngục chi môn  một khắc này, nhất định phá vỡ. . .

Tu thiên diễn, thành thần thể, tay xé thần binh.

Ngộ Lục Đạo, thành thần hồn, thay đổi liên tục Thiên Địa.

Đại thế giới, bách tộc thế chân vạc, ta có ma đồng, ai dám tranh phong!

Danh sách chương Ma Đồng Tu La

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK