Long Mộ Thế Giới

Long Mộ Thế Giới

Long Mộ Thế Giới Review Rating: 8.0 out of 10 based on 15 reviews.

Đây là phần hai của bộ Long Mộ
 
Giả như có một ngày, ngươi phát hiện mình chơi trò chơi cũng không vẻn vẹn chỉ là một trò chơi.

Giả như có một ngày, ngươi phát hiện mình trò chơi nhân vật sẽ ảnh hưởng đến hiện thực.

Giả như có một ngày, ngươi phát hiện một cái thế giới khác quái vật có thể xâm lấn thế giới này.

Giả như có một ngày, ngươi phát hiện mình bỗng nhiên tại thế giới hiện thực có trò chơi bình thường lưu trữ lấy ra năng lực. . .

Khi Chu Hiền tại chạm được phụ thân đưa cho hắn nón trò chơi ảo trên một cái kỳ dị Phù Văn sau, tất cả những thứ này giả như, đều đã biến thành chân thực. . .
. . .

Hoàn bản tiểu thuyết 《 Long Mộ 》 bộ 2, Long Cốt Vệ ở đây vì ngài triển khai một cái toàn bộ thế giới mới.

Danh sách chương Long Mộ Thế Giới

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK