Long Mộ

Long Mộ

Long Mộ Review Rating: 8.0 out of 10 based on 26 reviews.

Tại Chu Hiền mười bốn tuổi sinh nhật ngày ấy, nhận được một cái đồ cổ bình thường cũ kỹ mũ giáp. Bởi vì cái này mũ giáp, tiến tới hắn nhận được một cái vạn người hâm mộ, nhưng lại nguy cơ tứ phía trò chơi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ thành công, hắn sắp trở thành thế giới game người thứ tám Đại Đế người chơi, một đời phú quý cùng vinh quang vô song.

Đương nhiên, đã lấy được chỉ có Long tộc mới có "Long Mộ truyền tống" kỹ năng (skill), có thể ra vào có vô số bảo vật cùng ẩn chứa quý hiếm Long tộc tài liệu Long tộc nghĩa địa chuyện như vậy, Chu Hiền là sẽ không nói cho người khác... 

Thanh sơn vũ hậu tiểu bích nhai,
Nhất sinh nhất thế lưỡng phi hoa.
Quân thán lưu thủy triêu tịch thệ,
Ngã tiếu ngoan thạch vạn cổ ách.

Danh sách chương Long Mộ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK