Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần Review Rating: 7.0 out of 10 based on 439 reviews.

Long Thần, vốn là không còn gì khác công tử bột, nhưng bởi vì cha để lại lưu thần bí ngọc bội, nuốt Viễn Cổ Thần Long chi truyền thừa tinh huyết, lấy ngàn tỉ Long Tộc dòng máu, sở hữu mỹ nữ, ác chiến thiên hạ!

Tương truyền, Viễn Cổ thời kì Long Tế Đại Lục, là Thái Cổ Thần Long thiên hạ, cho đến ngày nay, Thần Long tuyệt diệt hầu như không còn. Phá Long mạch, Ngưng Thần Đan, vũ động Thiên Hà ngôi sao, thân độ Luân Hồi vạn kiếp, mặc ngươi tu vi Thông Thiên triệt địa, thực lực phách tuyệt hoàn vũ, ta tự có Viễn Cổ thập đại Tổ Long tinh huyết, nuốt vũ trụ thiên địa, chưởng khống vô tận sinh linh, Long chi truyền nhân, vạn cổ trường tồn!

Danh sách chương Long Huyết Chiến Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
SSSas Asas27 Tháng một, 2019 20:39
hay đấy đọc đi mn
Avatar
teo le07 Tháng bảy, 2020 22:33
Đẳng cấp phân chia: + Tứ đại cơ sở cảnh: Long Mạch Cảnh, Thần Đan Cảnh, Thiên Hà Cảnh, Thông Thiên Cảnh + Tam đại vũ cảnh: Địa Vũ Cảnh, Thiên Vũ Cảnh, Thần Vũ Cảnh
Avatar
teo le07 Tháng bảy, 2020 22:34
+ Hai đại kiếp cảnh: Luân Hồi Kiếp Cảnh, Niết Bàn Kiếp Cảnh + Thần Cảnh + Tổ Cảnh Trở lên, mỗi một cảnh giới chia làm chín tầng.
Avatar
teo le07 Tháng bảy, 2020 22:35
Trang bị của nhân vật chính: Công kích chiến kỹ: 《 Vẫn Tinh Quyền 》《 Long Ấn 》《 Phần Thiên Ma Dương Quyền 》《 Linh Ma Kiếm Chỉ 》《 Thanh Long Chiến Pháp 》《 Tàn Ảnh Kiếm 》《 Đế Ma Kiếm Đạo 》 Phòng ngự chiến kỹ: 《 Cửu Toàn Hỏa Thuẫn 》
Avatar
teo le07 Tháng bảy, 2020 22:35
Thân pháp chiến kỹ: 《 Cửu Thiên Du Long Bộ 》《 Chân Long Cửu Thiểm 》《 Vô Tung Ma Ảnh 》 Luyện thể chiến kỹ: 《 Tinh Thần Chiến Thể 》《 Lôi Diễm Chiến Thể 》 Sinh mệnh chiến kỹ: 《 Quy Nguyên 》《 Thì Gian Nghịch Lưu 》
Avatar
teo le07 Tháng bảy, 2020 22:35
Thần thông chiến kỹ: 《 Thần Hỏa Phần Thân 》《 Đạo Tâm Chủng Ma đại pháp 》 Thái Cổ Huyết Linh Long thần thông: 《 Luyện Huyết Hóa Khí 》《 Long Hồn Biến Thân 》《 Thôn Phệ Huyết Giới 》《 huyết độn 》《 huyết tế 》
Avatar
teo le07 Tháng bảy, 2020 22:36
Nắm giữ trọng yếu vật phẩm: thần bí Long ngọc, Thái Cổ Huyết Linh Long truyền thừa tinh huyết, Thanh Long Chiến Kích, Đế Ma Kiếm, Thái Hư Long Phù.
Avatar
chương nguyễn30 Tháng mười một, 2020 01:51
mộng ảo, tử vong, hồng hoang, sáng thế.
Avatar
chương nguyễn30 Tháng mười một, 2020 01:51
trật tự, hỗn nguyên, vĩnh hằng, nguyên thủy.
Avatar
chương nguyễn30 Tháng mười một, 2020 01:51
khởi nguyên.
BÌNH LUẬN FACEBOOK