Long Động Cửu Thiên

Long Động Cửu Thiên

Long Động Cửu Thiên Review Rating: 9.0 out of 10 based on 3 reviews.

Phất tay, sơn hà phá nát, nhắm mắt thì, Tinh Hà nghịch chuyển; một niệm lên, thiên nhai gang tấc, một niệm diệt, thương hải tang điền. Thiên kiêu một đời, từ bé nhỏ bên trong quật khởi, anh hùng huyết lệ, mỹ nữ nhu tình, soạn nhạc một đời cao chót vót

Danh sách chương Long Động Cửu Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK