Long Chau Chi Người Saiya Bản Năng

Long Chau Chi Người Saiya Bản Năng

Long Chau Chi Người Saiya Bản Năng Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Long Châu chi Saiyan bản năng giới thiệu tóm tắt: "Ta, là một đào binh; ta, là một kẻ nhu nhược; thế nhưng, ta, Ato Tư Tháp, là một Saiyan, trong cơ thể ta chảy xuôi Saiyan dòng máu, trong lòng ta còn có Saiyan vinh quang. Frieza, ta sẽ trở về."Vũ trụ tăm tối bên trong, nào đó một cái tinh cầu nổ tung, xốc lên Long Châu thế giới tiệm một trang

Danh sách chương Long Chau Chi Người Saiya Bản Năng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK