Long Châu Chi Krilin Tông Sư

Long Châu Chi Krilin Tông Sư

Long Châu Chi Krilin Tông Sư Review Rating: 10.0 out of 10 based on 4 reviews.

Long châu chi Krilin tông sư tóm tắt: Goku: Kirlin, nhanh lên, chúng ta muốn đỉnh không được.

Krilin: Lại làm sao vậy.

Goku: Giam giữ tà ác ngoại tinh nhân thứ chín khu bạo động.

Krilin: Ta không rảnh.

Goku: Ngươi ở đâu.

Krilin: Ta ở dạy ta nữ nhi làm đề toán học.

Mới tập cvt có gì ae thông cảm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK