Linh Vũ Đế Tôn

Linh Vũ Đế Tôn

Linh Vũ Đế Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 7 reviews.

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Danh sách chương Linh Vũ Đế Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK