Linh Hư Tình Ảo

Linh Hư Tình Ảo

Linh Hư Tình Ảo Review Rating: 8.0 out of 10 based on 3 reviews.

Khí Linh nha có tình yêu không?

Khí Linh nha có người thương không

Vô tận năm tháng ta đi tìm nàng tình yêu của ta....

Hello Huyết Sát đê Hêhê

Ta không biết có ai đã làm thể loại nỳ chưa nên ta mạn phép ..

Vì main là Khí Linh nên ta sẽ cho cấp bệt hơi khác

Chia làm Thiên Địa Nhân

-Nhân cấp

Nhập vy

Sơ hình

Hóa khí

Tụ khí

-Địa cấp

Xuất khí

Ngưng hình

Ngưng ý

-Thiên cấp

Ý nhân hợp nhất

Ý hóa nhân thân

Hêhê Huyết ta truyện rất là máu tanh nên .. Kính xin quý đạo hữu góp ý và ủng hộ nga

Ta sẽ đang chương đầu tiên vào 27/05/2017

Hêhê nhớ đừng quên Huyết lão ta đấy

5 Chương mới cập nhật Linh Hư Tình Ảo

Danh sách chương Linh Hư Tình Ảo

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK