Linh Hóa Cửu Thiên

Linh Hóa Cửu Thiên

Linh Hóa Cửu Thiên Review Rating: 8.0 out of 10 based on 60 reviews.

Linh giả Tu Linh, Tu Linh hóa lực, Ngự Khí Hóa Linh, chưởng bốc hơi thực, túng Thực Hóa chất, Hóa Dực ngự liệng, Lục Khí hoá hợp, thiên địa Hóa Thể, vượt biên hóa khoảng không, Chí Tôn Hóa Thần; linh Hóa Thiên Địa, càn khôn thần phục, chín ngày một thể, Thương Khung ngang dọc.Vạn vực thế giới, thiên tài nổi lên bốn phía, tranh phong Đại Đạo, duy ta thiên hạ, Chí Tôn con đường, "Không Thần" quân lâm.Mỗi cái cực đại cường giả chi phía sau, đều máu viết, một đoạn không muốn người biết qua lại, cùng thẳng tiến không lùi cường giả ý chí.Cầu Vote - Kim đậu Bạo Chương !!!!!!!!!PS: truyện rất kém- ae đừng đọc kẻo hư mắt ~~

Danh sách chương Linh Hóa Cửu Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK