Linh Dị Tiểu Nông Dân

Linh Dị Tiểu Nông Dân

Linh Dị Tiểu Nông Dân Review Rating: 9.0 out of 10 based on 7 reviews.

Một cái tiểu nông dân xuất thân học sinh kỳ ngộ trải qua , thi vào trường cao đẳng nhiều lần thi rớt , hắn trong lúc vô tình nhặt được một quyển tu luyện bí tịch , từ đây khí vận ngút trời , thành công xoay mình! Giải thích một chút "Linh dị", nơi này ý tứ không phải quỷ thần , không phải dò xét mộ , mà là một cái không giống nhau tiểu nông dân! Hắn có y đạo , có công pháp , có tướng thuật , chủ yếu nhất là hắn phấn đấu , hắn kiên trì , hắn chính trực. Hắn may mắn , hắn thành công!

Danh sách chương Linh Dị Tiểu Nông Dân

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK