Linh Chu

Linh Chu

Linh Chu Review Rating: 7.0 out of 10 based on 112 reviews.

Đây là một mênh mông thế giới kì dị, có cùng thiên liều mạng tu hành giả, dáng vẻ thướt tha mềm mại tuyệt đẹp cô gái, xuyên qua hoàn vũ cổ cường nhân, còn có hung mãnh cổ thú, hắc thạch bên trong bạch cốt, dưới bùn đất Hoàng tuyền, trên bầu trời cung điện.

Còn có bảy con cổ xưa Linh chu...

Truyện coi được, nhẹ nhàng tình cảm, hài hài ra được hơn 400 chương rồi.

" A Di Đà phật, nếu nói phật độ người hữu duyên, mới vừa rồi bần tăng đã thành kính báo cáo Phật tổ, Phật tổ nói bần tăng cùng cô nương hữu duyên, tối nay muốn bần tăng vô luận như thế nào cũng muốn độ hóa cô nương - một đoạn đi chơi kỹ viện ^o^ "

Danh sách chương Linh Chu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyen Thanh Trung16 Tháng năm, 2019 18:02
ju bmml w 4x2lq 0=-😘😅😍 🎐🏭x
Avatar
kiet nguyen19 Tháng tư, 2020 21:46
@@@ truyện hay vl ohma đập ăn raian r
Avatar
Diện Trịnh14 Tháng mười, 2020 19:31
Cảnh giới: 1-Võ Đồ 2-Linh Dẫn: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Đỉnh Phong 3-Tiên Căn: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Đỉnh Phong 4-Thần Cơ: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn + Thần Cơ Đỉnh Phong: 1 Đạo Thần Thức – 9 Đạo Thần Thức  + Thần Cơ Đại Viên Mãn (10 Đạo Thần Thức): 360 Mệnh Huyệt 5-Thiên Mệnh: Tầng 1 – Tầng 9 (Lưu ý: Cự Kình là Cự Phách) + Bán Bộ Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 6): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong + Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 7): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh phong + Siêu Cấp Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 8): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh phong + Thượng Vị Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 9): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong + Vô Thượng Cự Phách (Sử Thi Cự Phách): Thiên Tài Cấp Sử Thi đạt tới Thiên Mệnh Tầng 9 + SIÊU VIÊN MÃN: Thiên Mệnh Tầng 10  5.5-Bán Tôn Chân Nhân: Thiên Mệnh Cực Cảnh 6-Niết Bàn (Chân Nhân): Tầng 1 – Tầng 9 (SIÊU VIÊN MÃN: Niết Bàn Tầng 10) 7-Vũ Hóa:  + Hiền Giả: Vũ Hóa Tầng 1 – Vũ Hóa Tầng 2 + Đại Hiền Giả: Vũ Hóa Tầng 3 – Vũ Hóa Tầng 4 + Thánh Hiền Sĩ: Vũ Hóa Tầng 5 – Vũ Hóa Tầng 6 + Bán Thánh: Vũ Hóa Tầng 7 – Vũ Hóa Tầng 8 + Chuẩn Thánh: Vũ Hóa Tầng 9  + SIÊU VIÊN MÃN: Vũ Hóa Tầng 10  8-Thánh Linh: + Tầng 1: Minh Nhật Thánh ( Ngụy Thánh ) + Tầng 2: Thông Thiên Thánh + Tầng 3: Tiểu Chân Thánh + Tầng 4: Đại Chân Thánh + Tầng 5: Vô Lượng Chân Thánh + Tầng 6: Thánh Vương + Tầng 7: Tổ Thánh + Tầng 8: Thần Thánh + Tầng 9: Đại Thánh 9-Thứ Tiên 10-TIÊN Cấp Bậc Thiên Tài: Bình Thường – Nghịch Thiên – Sử Thi – Truyền Kỳ – Thần Thoại
Avatar
Diện Trịnh14 Tháng mười, 2020 22:39
Cảnh giới: 1-Võ Đồ 2-Linh Dẫn: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Đỉnh Phong 3-Tiên Căn: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Đỉnh Phong 4-Thần Cơ: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Đỉnh Phong – Đại Viên Mãn + Thần Cơ Đỉnh Phong: 1 Đạo Thần Thức – 9 Đạo Thần Thức  + Thần Cơ Đại Viên Mãn (10 Đạo Thần Thức): 360 Mệnh Huyệt 5-Thiên Mệnh: Tầng 1 – Tầng 9 (Lưu ý: Cự Kình là Cự Phách) + Bán Bộ Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 6): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong + Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 7): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh phong + Siêu Cấp Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 8): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh phong + Thượng Vị Cự Phách (Thiên Mệnh Tầng 9): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong + Vô Thượng Cự Phách (Sử Thi Cự Phách): Thiên Tài Cấp Sử Thi đạt tới Thiên Mệnh Tầng 9 + SIÊU VIÊN MÃN: Thiên Mệnh Tầng 10  5.5-Bán Tôn Chân Nhân: Thiên Mệnh Cực Cảnh 6-Niết Bàn (Chân Nhân): Tầng 1 – Tầng 9 (SIÊU VIÊN MÃN: Niết Bàn Tầng 10) 7-Vũ Hóa:  + Hiền Giả: Vũ Hóa Tầng 1 – Vũ Hóa Tầng 2 + Đại Hiền Giả: Vũ Hóa Tầng 3 – Vũ Hóa Tầng 4 + Thánh Hiền Sĩ: Vũ Hóa Tầng 5 – Vũ Hóa Tầng 6 + Bán Thánh: Vũ Hóa Tầng 7 – Vũ Hóa Tầng 8 + Chuẩn Thánh: Vũ Hóa Tầng 9  + SIÊU VIÊN MÃN: Vũ Hóa Tầng 10  8-Thánh Linh: + Tầng 1: Minh Nhật Thánh ( Ngụy Thánh ) + Tầng 2: Thông Thiên Thánh + Tầng 3: Tiểu Chân Thánh + Tầng 4: Đại Chân Thánh + Tầng 5: Vô Lượng Chân Thánh + Tầng 6: Thánh Vương + Tầng 7: Tổ Thánh + Tầng 8: Thần Thánh + Tầng 9: Đại Thánh 9-Thứ Tiên 10-TIÊN Cấp Bậc Thiên Tài: Bình Thường – Nghịch Thiên – Sử Thi – Truyền Kỳ – Thần Thoại
BÌNH LUẬN FACEBOOK