Lão Tử Là Đường Tam Tạng

Lão Tử Là Đường Tam Tạng

Lão Tử Là Đường Tam Tạng Review Rating: 8.0 out of 10 based on 42 reviews.

Bfaloo mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Tây Du, Phong Thần, Thục Sơn, Tiên kiếm, Liêu Trai kết thúc, Tam quốc bắt đầu.

Xuyên qua Tây Du trùng sinh thành Đường Tam Tạng, sau đó quyền đả Ngưu Ma Vương, chân đạp Lục Nhĩ Hầu. Đại đồ đệ náo qua Thiên Cung tính là gì? Bản Thần Tăng để hắn đánh chó không dám đuổi gà.

Nhị đồ đệ đùa giỡn Hằng Nga bị giáng chức hạ phàm ở giữa? Vì thay các đồ đệ xuất khí, ta không thể làm gì khác hơn là đem Hằng Nga thu nhập hậu cung! chờ một chút, là Mao đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh là một cái tóc đỏ ngự tỷ? Cái này không khoa học nha!

Còn có Bạch Cốt Tinh, Ngọc Thỏ Tinh, Hồ Ly Tinh, Tỳ Bà Tinh, Khổng Tước Tinh các ngươi đều không ăn bản Thần Tăng thịt, tranh đoạt lấy cho ta làm vợ lại là mấy cái ý tứ?

1/5

>1k8

Danh sách chương Lão Tử Là Đường Tam Tạng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Văn Hùng19 Tháng một, 2020 18:55
hố siêu to khổng lồ .
Avatar
Văn Văn20 Tháng một, 2020 16:08
j
Avatar
Văn Văn20 Tháng một, 2020 18:15
h
BÌNH LUẬN FACEBOOK