Kỳ Nhân Vật Ngữ

Kỳ Nhân Vật Ngữ

Kỳ Nhân Vật Ngữ Review Rating: 6.0 out of 10 based on 17 reviews.

Ngày xưa đích kỳ đàn vương giả tại tối huy hoàng đích thời khắc mang theo đầy người đích đau xót ly khai Bắc Kinh, bảy năm sau vì làm tân một đời đích thân phận chứng hắn lại trở lại Bắc Kinh, mới đích sinh hoạt, mới đích thân phận, nghênh tiếp hắn đích lại là dạng gì một cái mới đích nhân sinh?

Danh sách chương Kỳ Nhân Vật Ngữ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Huỳnh Thanh22 Tháng mười hai, 2019 18:28
.
Avatar
Trần Tuấn22 Tháng mười hai, 2019 20:02
.
BÌNH LUẬN FACEBOOK