Kiều Thê Hung Mãnh

Kiều Thê Hung Mãnh

Kiều Thê Hung Mãnh Review Rating: 8.0 out of 10 based on 105 reviews.

Nữ thần là quốc thuật cao thủ, học muội là nhà giàu thiên kim, giáo hoa là công chúa trong công chúa, sư phó là nữ vương trong nữ vương, còn có một vị hồng nhan như thiên tiên.

Tuyệt sắc giai nhân như hoa mỹ quyến, điêu ti Diệp Truyền Tông Alexander.

May mắn bạn hữu gặp may mắn, thiên hàng siêu cấp đào hoa vận hệ thống, có nó, bi kịch nam chung có nghịch tập ngày.

Từng cự tuyệt ta khinh thường ta không nhìn quá ta nữ nhân thỉnh chú ý, diệp đại thiếu thường lui tới!

Lão tử tin tưởng vững chắc, chinh phục nữ thần tương đương chinh phục thế giới!

...

Không tiết tháo bản thuyết minh: chỉ cần hệ thống ngoạn hảo, không có nữ thần đuổi không kịp!

Danh sách chương Kiều Thê Hung Mãnh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK