Kiêu Phong

Kiêu Phong

Kiêu Phong Review Rating: 5.0 out of 10 based on 16 reviews.

Tự An Sử chi loạn sau, thịnh vô cùng mà suy Đại Đường đế quốc sụp đổ, đã trải qua vô số chiến loạn, tạo thành Đại Chu đế quốc, Đại Yên đế quốc, Đại Hán đế quốc, Ngô Việt đế quốc, cùng với Lý Đường chi mạch Đại Đường đế quốc, chỉ là cái này chi mạch Đại Đường cương vực, là đại giang lấy nam vùng, đây là một cái lệch khỏi lịch sử thiên hạ.

Danh sách chương Kiêu Phong

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK