Kiếm Toái Sơn Hà

Kiếm Toái Sơn Hà

Kiếm Toái Sơn Hà Review Rating: 9.0 out of 10 based on 2 reviews.

Kiếm tu, khi (làm) quyết chí tiến lên, vượt mọi chông gai, không sợ sinh tử!

Đến cùng đúng mang trong lòng thiện niệm, vẫn là vung kiếm trực dưới?

Cô đơn độc hành, cầm kiếm lưu lạc thiên nhai, ở vô tận trong nguy hiểm đi khắp, xoa xoa chờ sinh tử tiến lên.

Một người, một thanh kiếm, đi khắp thiên hạ... ...

5 Chương mới cập nhật Kiếm Toái Sơn Hà

Danh sách chương Kiếm Toái Sơn Hà

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK