Kiếm Thánh

Kiếm Thánh

Kiếm Thánh Review Rating: 6.0 out of 10 based on 10 reviews.

Lâm Trầm, mang theo kiếp trước trí nhớ, trở thành Phụ Linh Sư, làm(đến) kiếm phong danh, thành tựu nghịch thiên đường.

Chích viêm, Liệt Diễm cháy; Nhanh chóng, khủng bố tốc độ; Phá vỡ, vô cùng sắc bén......

Tru Thiên kiếm, cùng Thiên Đấu chi, một kiếm diệt thiên! Phá hồng kiếm, hồng đều có thể phá, tốc độ cực hạn là cũng.

Mà hắn trong trí nhớ , này Hoa Hạ thần binh lợi khí.

Tru Tiên Kiếm, Ỷ Thiên Kiếm, Hiên Viên kiếm...... Lại sẽ có loại nào không thể tin nổi năng lực.

Danh sách chương Kiếm Thánh

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK