Kiếm Cực Thiên Hạ

Kiếm Cực Thiên Hạ

Kiếm Cực Thiên Hạ Review Rating: 8.0 out of 10 based on 36 reviews.

Một đời người, một thanh kiếm, cầm kiếm đi thiên hạ.

Tư chất bình thường Phương Thiên Nam, tự ba năm trước đi tới Thanh Vân trấn, liền bắt đầu hắn dài đằng đẵng võ đạo cuộc đời.

Danh sách chương Kiếm Cực Thiên Hạ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK